Pramāṇavārttikaṭīkā / *Pramāṇavārttikānusāra by Śaṅkaranandana

This commentary covers only verses 1-128 of the svārthānumāna chapter of the PV.