(Pramāṇa)viniścayānusāriṇī by Śaṅkaranandana

Śaṅkaranandana refers to this work by name under the title ''Viniścayānusāriṇī'' in his Bṛhatprāmāṇyakārikā and Pramāṇavārttikaṭīkā (Eltschinger 2006 p. 90).