tshad ma rnam par nges pa'i 'grel bshad

FULL EDITIONS

    • Jñānaśrībhadra (ye shes dpal bzang po), and khyung po chos kyi brtson ’grus, trans. 2nd half of the 11th century. tshad ma rnam par nges pa’i ’grel bshad. snar thang 3720 we 188b–323; sde dge 4228 tshe 178b4–295a7; co ne tshe 182b2–307a7; Peking 5728 we 209b8–355a6.
      ... more ...