Japanese partial translation of Pramāṇasamuccayaṭīkā Viśālāmalavatī

Kataoka, Kei. 2007. “Pramāṇasamuccayaṭīkā Ad 1.1 Wayaku [An Annotated Translation of the Pramāṇasamuccayaṭīkā Ad 1.1].” Minami Asia Kotengaku [South Asian Classical Studies], no. 2: 1–79.
  • This relation of Kataoka 2007 (bib:28772) to the Pramāṇasamuccayaṭīkā Viśālāmalavatī was added by Calahan (an editor of this site).