Polish translation of Nyāyapraveśakasūtra

Balcerowicz, Piotr. 1995. “Sāṅkarasvāmin: Nyāya-praveśa: Wprowadzenie wlogikę.” Studia Indologiczne [*Journal of Indological studies] 2: 39–87.
  • This relation of Balcerowicz 1995 to the Nyāyapraveśakasūtra was added from an external source.

Relations of Balcerowicz 1995 to works in EAST

  1. Balcerowicz 1995 is a modern translation of the Nyāyapraveśakasūtra.
  2. Balcerowicz 1995 is a full edition of the Nyāyapraveśakasūtra.
Bibliographic records for Balcerowicz 1995
  • <mods xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="uuid-55994bfa-e9cd-483b-9b88-01e5a6c799ec" version="3.4" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://cluster-schemas.uni-hd.de/modsCluster.xsd"> <typeOfResource>text</typeOfResource> <genre authority="marcgt">article</genre> <mods:language xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"> <mods:languageTerm authority="rfc3066" type="code">pl-PL</mods:languageTerm> <mods:scriptTerm authority="iso15924" type="code">Latn</mods:scriptTerm> </mods:language> <recordInfo lang="eng" script="Latn"> <recordContentSource authority="marcorg">DE-16-158</recordContentSource> <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2011-04-16+02:00</recordCreationDate> <languageOfCataloging> <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">eng</languageTerm> <scriptTerm authority="iso15924" type="code">Latn</scriptTerm> </languageOfCataloging> </recordInfo> <mods:titleInfo xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"> <mods:title>Sāṅkarasvāmin: Nyāya-praveśa</mods:title> <mods:subTitle>Wprowadzenie wlogikę</mods:subTitle> </mods:titleInfo> <mods:name xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3" type="personal"> <mods:namePart type="given">Piotr</mods:namePart> <mods:namePart type="family">Balcerowicz</mods:namePart> <mods:role> <mods:roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</mods:roleTerm> </mods:role> </mods:name> <mods:relatedItem xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" type="host" xlink:href="#uuid-a4ba78ba-24d9-42a9-a3db-83161951c119"> <mods:extension> <ext:template xmlns:ext="http://exist-db.org/mods/extension">periodical-latin</ext:template> <ext:modified xmlns:ext="http://exist-db.org/mods/extension"> <ext:when>2012-08-29T23:14:38.39+02:00</ext:when> <ext:who>pei-lin.chiou@ad.uni-heidelberg.de</ext:who> </ext:modified> </mods:extension> <mods:recordInfo lang="eng" script="latn"> <mods:recordContentSource authority="marcorg">DE-16-158</mods:recordContentSource> <mods:recordCreationDate encoding="w3cdtf">2012-08-29+02:00</mods:recordCreationDate> <mods:languageOfCataloging> <mods:languageTerm authority="iso639-2b" type="code">eng</mods:languageTerm> <mods:scriptTerm authority="iso15924" type="code">latn</mods:scriptTerm> </mods:languageOfCataloging> </mods:recordInfo> <mods:language> <mods:languageTerm authority="rfc3066" type="code">pl-PL</mods:languageTerm> <mods:scriptTerm authority="iso15924" type="code">latn</mods:scriptTerm> </mods:language> <mods:relatedItem type="succeeding"> <mods:name type="corporate"> <mods:role> <mods:roleTerm type="code" authority="marcrelator">edt</mods:roleTerm> </mods:role> </mods:name> <mods:originInfo script="latn"> <mods:issuance>continuing</mods:issuance> </mods:originInfo> <mods:genre type="code" authority="marcgt">periodical</mods:genre> <mods:part> <mods:detail type="issue"> <mods:caption>no.</mods:caption> </mods:detail> </mods:part> </mods:relatedItem> <mods:relatedItem type="preceeding"> <mods:name type="corporate"> <mods:role> <mods:roleTerm type="code" authority="marcrelator">edt</mods:roleTerm> </mods:role> </mods:name> <mods:originInfo script="latn"> <mods:issuance>continuing</mods:issuance> </mods:originInfo> <mods:genre type="code" authority="marcgt">periodical</mods:genre> <mods:part> <mods:detail type="issue"> <mods:caption>no.</mods:caption> </mods:detail> </mods:part> </mods:relatedItem> <mods:genre type="code" authority="marcgt">periodical</mods:genre> <mods:typeOfResource>text</mods:typeOfResource> <mods:targetAudience authority="marctarget">adult</mods:targetAudience> <mods:physicalDescription> <mods:form authority="marcform">print</mods:form> </mods:physicalDescription> <mods:originInfo script="latn"> <mods:place> <mods:placeTerm type="text">Warsawa</mods:placeTerm> </mods:place> <mods:publisher>Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski</mods:publisher> <mods:issuance>continuing</mods:issuance> </mods:originInfo> <mods:name type="corporate"> <mods:namePart>Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny.</mods:namePart> <mods:role> <mods:roleTerm type="code" authority="marcrelator">edt</mods:roleTerm> </mods:role> </mods:name> <mods:name type="corporate"> <mods:namePart>Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny</mods:namePart> <mods:role> <mods:roleTerm type="code" authority="marcrelator">edt</mods:roleTerm> </mods:role> </mods:name> <mods:titleInfo lang="pol"> <mods:title>Studia Indologiczne</mods:title> </mods:titleInfo> <mods:titleInfo lang="eng" type="translated"> <mods:title>Journal of Indological studies</mods:title> </mods:titleInfo> <mods:part> <mods:detail type="volume"> <mods:caption>vol.</mods:caption> <mods:number>2</mods:number> </mods:detail> <mods:extent unit="pages"> <mods:start>39</mods:start> <mods:end>87</mods:end> </mods:extent> <mods:date encoding="w3cdtf">1995</mods:date> </mods:part> </mods:relatedItem> <mods:identifier xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3" type="local">Balcerowicz 1995</mods:identifier> <mods:extension xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"> <ext:template xmlns:ext="http://exist-db.org/mods/extension">article-in-periodical-latin-compact</ext:template> <ext:modified xmlns:ext="http://exist-db.org/mods/extension"> <ext:when>2012-10-21T22:50:03.187+02:00</ext:when> <ext:who>pei-lin.chiou@ad.uni-heidelberg.de</ext:who> </ext:modified> <ext:modified xmlns:ext="http://exist-db.org/mods/extension"> <ext:when>2012-10-21T22:50:17.811+02:00</ext:when> <ext:who>pei-lin.chiou@ad.uni-heidelberg.de</ext:who> </ext:modified> <ext:modified xmlns:ext="http://exist-db.org/mods/extension"> <ext:when>2015-09-02T23:31:37.74+02:00</ext:when> <ext:who>pei-lin.chiou@ad.uni-heidelberg.de</ext:who> </ext:modified> </mods:extension> </mods>
  • @article{balcerowicz_sankarasvamin:_1995, title = {Sāṅkarasvāmin: {Nyāya}-praveśa: {Wprowadzenie} wlogikę}, volume = {2}, language = {pl-PL}, journal = {Studia Indologiczne [*Journal of Indological studies]}, author = {Balcerowicz, Piotr}, editor = {{Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny.} and {Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny} and {Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny.} and {Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny}}, year = {1995}, keywords = {{\textasciitilde}east{\textasciitilde}genre{\textasciitilde}article{\textasciitilde}-{\textasciitilde}}, pages = {39--87} }